ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελλησπόντου 82, 10443 Αθήνα

Τηλ.: (+30) 2104826021 – (+30) 2104822887

Φαξ: (+30) 2104831655

E-mail: info@athenstax.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014