Η εταιρεία

ΙΔΡΥΣΗ

Η Λογιστική – Φοροτεχνική – Ελεγκτική Εταιρεία μας, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989, ως νομική οντότητα με την επωνυμία «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα το Μοσχάτο επί της οδού Αγίων Σαράντα αρ. 29, από τους Οικονομολόγους – Φοροτεχνικούς, κ. Παπαθεοδώρου Αντώνη του Φωτίου και Καλαμαρά Νικόλαο του Διονυσίου.

Το έτος 2008, έγινε μετεγκατάσταση των γραφείων της εταιρείας σε ιδιόκτητους χώρους, με κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Ελλησπόντου αρ. 82, υπό την διεύθυνση του Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού, κου Παπαθεοδώρου Αντώνη του Φωτίου  και με υποκατάστημα στην Νέα Ιωνία υπό την διεύθυνση του Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού, κου Καλαμαρά Νικόλαου του Διονυσίου.

Το 2014, ιδρύθηκε η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Ανώνυμος Εταιρεία «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ATHENS ΤΑΧ AUDITORS S.A», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Ελλησπόντου αριθμός 82, από τους Παπαθεοδώρου Αντώνιο του Φωτίου, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό Α΄ Τάξεως και Δέδε Σοφία του Μιχαήλ, Λογίστρια – Φοροτεχνικό Α΄ Τάξεως.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το έτος 2008, έγινε μετεγκατάσταση των γραφείων της εταιρείας σε ιδιόκτητους χώρους, με κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Ελλησπόντου αρ. 82, υπό την διεύθυνση του Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού, κου Παπαθεοδώρου Αντώνη του Φωτίου  και με υποκατάστημα στην Νέα Ιωνία υπό την διεύθυνση του Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού, κου Καλαμαρά Νικόλαου του Διονυσίου.

 ATHENSTAX

Το 2014, ιδρύθηκε η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Ανώνυμος Εταιρεία «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ATHENS ΤΑΧ AUDITORS S.A», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Ελλησπόντου αριθμός 82, από τους Παπαθεοδώρου Αντώνιο του Φωτίου, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό Α΄ Τάξεως και Δέδε Σοφία του Μιχαήλ, Λογίστρια – Φοροτεχνικό Α΄ Τάξεως.