ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μελέτη για το ποια μορφή εταιρείας είναι η κατάλληλη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και ίδρυση εταιρείας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.Ειδικά επί θεμάτων Ανωνύμων Εταιρειών είμαστε απόλυτα εξειδικευμένοι, και πιθανώς από τα ελάχιστα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία που έχουμε προβεί σε όλες τις δυνατές μετατροπές και συγχωνεύσεις σύμφωνα με τον Ν.2166/1993
Ειδικότερα, έχουμε προβεί σε :
Μετατροπή Ατομικής σε Ανώνυμο Εταιρεία
Μετατροπή Ομόρρυθμου Εταιρείας σε Ανώνυμο Εταιρεία
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμο Εταιρεία
Απορρόφηση Ε.Π.Ε. από Ανώνυμη Εταιρεία
Απορρόφηση Α.Ε. από Ανώνυμη Εταιρεία
Η απόφαση για το είδος της εταιρείας που θα σχηματίσετε είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεστε τη γνώση και την πείρα ενός ειδικού συμβούλου.

Ατομική επιχείρηση

Ομόρρυθμης (Ο.Ε.)

Ετερόρρυθμης (Ε.Ε.)

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

Α.Μ.Κ.Ε. (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία )