ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση. Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών μας στελεχώνεται από λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και με συνέπεια το λογιστήριο κάθε μορφής επιχείρησης.
Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες, είτε στην έδρα του πελάτη μας, είτε από τα γραφεία μας.
Από το μακρινό 1989, επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι πελάτες μας είναι οι δικοί μας «πρεσβευτές» που μιλάνε για εμάς, για την ποιότητα των λογιστικών μας υπηρεσιών που παρέχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς, κάθε πελάτης μας χρήζει την ίδια αντιμετώπιση και σεβασμό

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Οργάνωση και στελέχωση νέων λογιστηρίων

Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

Κοστολόγηση παραγωγής

Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία

Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)