ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από το μακρινό 1988, ασχοληθήκαμε με την μηχανοργάνωση λογιστηρίων και επιχειρήσεων, πιθανώς πρωτοπόροι σε αυτό τον χώρο.
Σε αυτή την πολυετή μας ενασχόληση με την μηχανογράφηση κάναμε επιλεκτικές συνεργασίες με εξειδικευμένους επαγγελματίες και εταιρείες παραγωγής εμπορικού και λογιστικού λογισμικού.
Έτσι έχουμε την δυνατότητα μέσω της επιλογής κατάλληλου λογισμικού (εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων) να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της επιχείρησης σας.
Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στην επιλογή του λογισμικού, μέσω εξειδικευμένων συνεργατών, έτσι ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις του προς όφελος της επιχείρησης.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής για την ταχύτερη εξυπηρέτηση της επιχείρησης.
Παραμετροποίηση προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.
Ανάπτυξη αποθήκης και κωδικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, προκειμένου να έχει αναλυτική καταγραφή και αποτέλεσμα των ειδών της και των επιμέρους εξόδων της.