ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.
Τα στελέχη του γραφείου μας διαθέτουν την εμπειρία να βοηθήσουν ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις, γιατί και εμείς είμαστε επιχειρηματίες με πολυετή πείρα στον ιδιωτικό τομέα της επιχειρηματικότητας. Έχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, έχουμε αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να μπορούμε να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Επιπρόσθετα, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία ως πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.